Keuze van blusmiddelen

 

  BRANDKLASSEN


 

Bij de keuze van de te gebruiken brandblusser wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet worden geblust. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in 6 brandklassen:

 

 

Klasse Brandstof Kenmerk Voorbeelden Blusstof
vaste, niet smeltende stoffen

 

gloed en vlammen papier, hout, textiel, verpakkings - materiaal water, schuim, ABC poeder

 

vloeistoffen en smeltende vaste stoffen vlammen oplosmiddelen, olie, benzine, was, vet, kunststoffen schuim, BC poeder, ABC poeder, CO2

 

gassen vlammen aardgas, LPG, butaan, propaan BC poeder, ABC poeder, CO2

 

metalen gloed aluminium, natrium, magnesium D poeder (metaalbrand- poeder)

 

brand in of aan onder elektrische spanning staande apparatuur

 

gloed en vlammen computers, telefooncentrales, schakelkasten CO2
Brandend vet Vlammen Barbecue, koken Blusdeken, zand

  Wanneer gebruik ik welke brandblusser? 

 Poederblussers
Poederblusser plaatsen wanneer er veel bluscapaciteit nodig is en nevenschade van ondergeschikt belang is. In voertuigen kan beter een poederblusser met CO2 patroon worden gebruikt. Deze zal het vast getrilde poeder loswoelen bij activering. Toepassing; chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz.
 Schuimblussers
Schuimblussers zijn het voor de meeste plaatsen de beste keuze. De blussing kan zeer lokaal en gericht zijn. De ruimte kan snel weer in gebruik worden genomen. Voor buitentoepassing is een vorstbestendige versie beschikbaar. Toepassing; woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, enz  


     

 
 


 Schuimblussers
Schuimblussers zijn het voor de meeste plaatsen de beste keuze. De blussing kan zeer lokaal en gericht zijn. De ruimte kan snel weer in gebruik worden genomen. Voor buitentoepassing is een vorstbestendige versie beschikbaar. Toepassing; woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, enz 

 

 Koolzuursneeuwblussers/ CO2-blussers
Co2 blussers hebben geen indringend vermogen. Eigenlijk blaas je het vuur uit. Het kan daarna dus weer makkelijk ontbranden. Geen nevenschade op materialen. Toepassing; server-ruimten, hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, grafische industrie, keukens enz.. Let op: nooit gebruiken op personen. De temperatuur is zo laag dat brandwonden ontstaan op de huid. 

Waar plaats ik brandblussers?

Blustoestellen moeten op duidelijk zichtbare plaatsen op ophangbeugels of statieven worden geplaatst en bij voorkeur op vluchtroutes. Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Blustoestellen moeten zo worden geplaatst dat zij niet worden gehinderd door de te verwachten brand. De bovenkant van de blusser dient zich op maximaal 1 meter van de vloer te bevinden. De locatie moet tevens worden gemarkeerd met een pictogram. 

Inspectie van brandgevaarlijke situaties, machines en procedures.
Een verbouwing of herinrichting van uw bedrijfsruimte leidt altijd tot andere werksituaties. In de oude situatie was uw bedrijf nog volkomen brandveilig, maar is dat nu ook nog het geval? Ook de vervanging van het machinepark brengt veranderingen met zich mee, zoals nieuwe werkwijzen en procedures. Zij stellen andere eisen aan uw medewerkers. U moet met een open blik de gevaren in uw bedrijf opnieuw beoordelen. De Haas Brandpreventie is gespecialiseerd in inspectiewerkzaamheden. Ik kijk met een frisse blik naar uw mensen en materialen en laat u zien dat (brand)gevaar in een klein hoekje zit. U krijgt advies over mogelijke verbeteringen en, als u dat wenst, een plan van uitvoering. 

 

D