Toezicht

Toezicht bij evenementen, brandgevaarlijke werkzaamheden en vervoer van gevaarlijke stoffen. Als brandwacht heeft De Haas Brandpreventie een toezichthoudende en controlerende taak en getraind gevaarlijke situaties goed in te schatten en snel te handelen als er iets gebeurt. U moet denken aan een doeltreffende manier van doorgeven van een melding aan brandweer, politie of ambulancedienst, het optreden van een beginnende brand of het in goede banen leiden van een ontruiming of evacuatie.

 
 


     

De kosten van het toezicht houden betalen zich uiteindelijk terug. Door snel handelen kan vaak erger worden voorkomen. Niet alleen voor u als ondernemer maar zeker ook voor degenen die in gevaar verkeren. Ik kijk met een frisse blik naar uw mensen en materialen en laat u zien dat (brand)gevaar in een klein hoekje zit. U krijgt advies over mogelijke verbeteringen en, als u dat wenst, een plan van uitvoering.