De Haas Brandpreventie...

Brand is voor de meeste mensen een beangstigende ervaring. De angst voor de allesvernietigende kracht van vuur, maakt dat we ons goed verzekeren. Maar we vergeten, dat de meeste branden ontstaan door slordigheid en algemeen menselijke fouten. En daar kunnen we zelf veel aan doen, bijvoorbeeld door controle, inspectie en toezicht. De Haas Brandpreventie gespecialiseerd in allerlei werkzaamheden die tot doel hebben brand te voorkomen. Wij inspecteren daarvoor machines, instrumenten en gebouwen, houd toezicht bij brandgevaarlijke werkzaamheden en controleer de naleving van procedures en voorschriften.


 

Uw specialist voor:

 

 Het keuren van blusmiddelen 

 Het keuren van ladders, trappen en rolsteigers

 Het keuren van hijsmiddelen en valbeveiliging

Het keuren van gereedschappen

 Brandpreventie

 Brandbestrijdingsmiddelen

 Veiligheidsmiddelen/Verbandmiddelen

 Inspectie Scope 8,10 en 12

 Brandwacht en bewakingsdienst van evenementen

 Beheer Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties

 EHBO en BHV (Bedrijf Hulp Verlening)

 

                     

Gezien de complexiteit betreffende brandbeveiliging en welke verantwoordelijkheden bij welke disciplines dienen te worden gelegd, kunt met behulp van bovenstaand keuzemenu de door U gezochte keuze maken. De Haas brandpreventie beschikt over alle nodige diploma's, certificaten en vergunningen om de door ons aangeboden diensten naar conform de gestelde normen te verrichten. 

 

De Haas brandpreventie staat voor:

  • Service en kwaliteit
  • Professionaliteit
  • Begeleiding en ondersteuning
  •  

U vindt onze Algemene Voorwaarden door te navigeren naar

"WIE ZIJN WIJ" en daarna op :"FORMULIEREN"